top of page

Jos van Amsterdam

 

De Ysbrand Grafiekprijs is genoemd naar graficus, schilder en tekenaar Jos van Amsterdam (1939-2018). Actief pleitbezorger voor de eigentijdse beeldende kunsten en de Alkmaarse beeldende kunstenaars.  

In het dagelijks leven werd hij ‘Jos’ genoemd  maar voluit heette hij Josephus Nicolaas Ysbrand. De prijs draagt zijn derde voornaam. Ysbrand is een bijzondere naam, te mooi om niet te gebruiken te meer daar Jos zijn pers de Ysbrandpers noemde. 

Jos kreeg zijn opleiding in Amsterdam en Haarlem. De grootste tijd van zijn leven bracht hij door in Alkmaar. Hij gaf het culturele leven in de stad een enorme impuls. Begin jaren zestig begon hij met het organiseren van kunstmarkten. In 1972 stond hij aan de wieg van de Alkmaarse Kunstenaars Vereniging (AKV).

ysbrand grafiekprijs logo.png

Samen met de Bibliotheek richtte hij de Artotheek op en in 1975 het Grafisch Atelier Alkmaar. Daar bekleedde hij jarenlang de functie van voorzitter. Ruim tien jaar later – in 1986 – wist hij te bewerkstelligen dat het Baron de Vos van Steenwijk Fonds 20.000 gulden beschikbaar stelde voor de uitgave van een portfolio met tien prenten. De verkoop van de portfolio was een groot succes.   De opbrengst werd voor een volgende grafiekuitgave gebruikt.   Jos van Amsterdam bleef zijn leven lang betrokken en actief. In zekere zin was hij het Grafisch Atelier. Hij had  niet alleen een groot gevoel voor de esthetiek van vorm en kleur, maar vooral ook voor de  ambachtelijke kant van het grafische vak. Zijn kennis deelde hij graag. Hij beheerste alle technieken, onderzocht hun mogelijkheden op bijna wetenschappelijke wijze en hield van experimenteren. Hij combineerde systematisch onderzoek met improvisatievermogen en kwam zo tot verrassende resultaten.

Ysbrand Grafiekprijs

 

Ter nagedachtenis aan deze bijzondere man, werd op 11 november 2019 de stichting Het Jos van Amsterdam Fonds opgericht, met als doel de grafische kunsten te koesteren, te bevorderen en onder de aandacht te brengen van een zo breed mogelijk publiek.

 

De belangrijkste activiteiten van het fonds bestaan uit het uitreiken van De Ysbrand Grafiekprijs en het organiseren van een aantal activiteiten daaromheen. De prijs van wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt aan professionele grafici die wonen en werken in Nederland.

bottom of page