top of page
Stichting 
het 
Jos van Amsterdam Fonds

 

Stichting Het Jos van Amsterdam fonds is opgericht op 11 november 2019 ter nagedachtenis van graficus en beeldend kunstenaar Jos van Amsterdam (1939 - 2018). Jos leefde, woonde en werkte tot zijn overlijden in Alkmaar. Hij was nauw verbonden aan het Grafisch Atelier Alkmaar. Het merendeel van zijn grafisch werk heeft hij in het GAA gemaakt. Voor zijn bijdrage aan de beeldende kunst in Alkmaar ontving hij in 2017 het ere-insigne van de stad Alkmaar.

 

Doel van de stichting is het bevorderen en in stand houden van de grafische kunsten en daarvoor alles te doen wat daaraan bijdraagt. Centraal hierbij staat het toekennen van de Ysbrand Grafiekprijs en de Marija Ilić Grafiekprijs (voor jongeren) aan de maker van een daartoe geselecteerd werk. Beoogd wordt daarmee om grafiek bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht te brengen.

 

Deze prijzen zullen, vooralsnog, één keer per twee jaar worden uitgereikt aan een graficus uit Nederland. 

 

De stichting Het Jos van Amsterdam Fonds heeft geen winstoogmerk en is per 11 november 2019 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en heeft daarnaast de culturele ANBI-status.

 

Voor donateurs van een culturele ANBI geldt sinds 2012 een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Meer info over aftrek van giften vindt u op www.anbi.nl 

De stichting Het Jos van Amsterdam Fonds staat ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel onder nummer: 763 552 44  

U kunt ons steunen op rekeningnummer: NL 02 TRIO 0788 866 567

logo-anbi.jpg

Ysbrand
Grafiekprijs

Marija Ilić
Grafiekprijs

voor Jongeren

Overzicht financiën

2022

2023

Jaarverslag

2023

bottom of page