top of page

Subsidieregeling Impuls Jongerencultuur is vandaag opengesteld

In het kader van het herstel van de cultuursector na de coronacrisis heeft het Rijk extra middelen toegekend. Er is in het bijzonder oog voor cultuurparticipatie door jongeren, een groep die in de coronatijd veel heeft moeten missen. De tijdelijke Impuls Jongerencultuur stimuleert activiteiten en vormen van eigentijdse cultuurbeoefening door jongeren met als doel jongeren te verbinden en een bijdrage te leveren aan hun veerkracht en persoonlijke (talent)ontwikkeling. Gemeente Alkmaar benut het beschikbaar gestelde budget voor culturele initiatieven die aansluiten bij het lopende beleid en de bestaande infrastructuur voor jongeren.

Alle informatie is terug te vinden op Subsidie Impuls Jongerencultuur - Gemeente Alkmaar. Voor vragen kan je altijd een mail sturen naar Noëlle Batelaan (Beleidsadviseur Jeugd) nbatelaan@alkmaar.nl of Sacha Zuiderduin (Beleidsadviseur Cultuur) szuiderduin@alkmaar.nl

14 weergaven

Комментарии


bottom of page